Afbeelding / Picture

Waarom projectbegeleiding?

Gebleken is dat meer dan 50% van de ICT projecten mislukt.
Bij de overheid, bij grote en kleine bedrijven dus misschien ook wel bij u.

De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

Miscommunicatie.

U spreekt 'UwBedrijfs' en uw ICT partner spreekt geheimtaal.
Wat hieruit voortkomt is een onverklaarbaar probleem in plaats van een pragmatische oplossing.


Te krappe planning

De planning is niet realistisch.
Onder grote tijdsdruk gaat er zoveel mis dat de geplande opleverdatum en het budget lang niet worden gehaald.


Onvoldoende overzicht.

Er is nauwelijks zicht op wat de ICT-partner aan het doen is.
De voortgang van het project wordt belemmerd omdat er op remmende in plaats van sturende wijze wordt getoetst.


Geen acceptatie.

Uw medewerkers gaan uiteindelijk aan de slag met het systeem en ineens was vroeger alles beter. Niemand snapt nog ergens wat van en met lede ogen ziet u goede mensen vertrekken omdat ze er niet meer tegen kunnen.Gelukkig kan het ook anders!

Met InSeiso vindt u iemand die aan uw kant staat.
Iemand die doet waar u te weinig tijd voor heeft, namelijk met kennis van zaken aandacht geven aan het project door middel van:

Communicatie.

U bent specialist van uw eigen bedrijf.
Uw ICT-partner is ICT-specialist.
InSeiso kan 'UwBedrijfs' vertalen naar ICT termen en weer terug.


Goede planning en overzicht

Uw bedrijfsadministratie is de basis van uw bedrijfsvoering.
Het moet eenvoudig te bewerken en overzichtelijk zijn, voldoen aan wettelijke eisen en u voorzien van managementinformatie.
Dat vergt een planning die door de opzet ruimte laat voor 'calamiteiten' zoals wetswijzigingen, voortschrijdend inzicht en vooral toetsen en testen.


Acceptatie.

Uw medewerkers worden betrokken bij de voortgang van het project.
Er wordt tussentijds proefgedraaid en naar inbreng wordt serieus geluisterd.
Uw medewerkers zijn immers de ervaringskundigen binnen uw bedrijf.
Wilt u hier meer over weten of wilt u een afspraak maken?
Neem dan contact op met Francisca Veerman.
home
contact
Info
overig
achtergrond
update